Parametry poczty e-mail

Konfiguracja skrzynki pocztowej w programach typu Microsoft Mail, Apple Mail czy Thunderbird powinna przebiec w dużej mierze automatycznie. Jeśli napotkają Państwo problemy z połączeniem z serwerem poczty przychodzącej (POP / IMAP) bądź poczty wychodzącej (SMTP) należy skorzystać z poniższych ustawień.

Login

Login to zawsze kompletny adres e-mail (np. biuro@mojadomena.pl).

POP

Port: 110
Serwer:
mail.mojadomena.pl

IMAP

Port: 143
Serwer:
mail.mojadomena.pl

SMTP

Port: 587
Serwer:
mail.mojadomena.pl

Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga autoryzacji loginem i hasłem.
Należy zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia" jeśli takowa jest widoczna

Dla powyższych ustawień należy wyłączyć SSL / TLS / STARTTLS.


Poniżej podajemy zaawansowane ustawienia połączenia z wykorzystaniem SSL / TLS.

Login

Login to zawsze kompletny adres e-mail (np. biuro@mojadomena.pl).

POP

Port: 995
Serwer:
mail.mojadomena.pl

IMAP

Port: 993
Serwer:
mail.mojadomena.pl

SMTP

Port: 465
Serwer:
mail.mojadomena.pl

Przy powyższej konfiguracji konieczne będzie zaakceptowanie certyfikatu SSL wydanego dla hosta mango.kve.pl.