Monitorowanie projektów

Poszczególne fazy budowania strony internetowej, sklepu czy aplikacji są dostępne dla naszych Klientów w trybie on-line. Dzięki takiemu rozwiązaniu Zleceniodawca ma możliwość śledzenia postępu prac i zgłaszania ewentualnych modyfikacji w poszczególnych fazach projektowania.

Dane dostępowe do platformy udostępniane są po podpisaniu umowy.