Konfiguracja programu Poczta dla Windows 10

Program pocztowy Poczta dla Windows 10 (Windows Mail) można pobrać ze Sklepu Windows klikając tutaj

Poniższa instrukcja to konfiguracja przykładowa. Odpowiednie składniki jak nazwa użytkownika, adres e-mail czy serwery pocztowe należy zamienić na własne, zgodnie z otrzymanymi parametrami.


Z dolnej części ekranu wybieramy ikonkę przedstawiającą koło zębate (Ustawienia). Po prawej stronie ekranu pojawi się menu, z którego wybieramy Zarządzaj kontami, a następnie Dodaj konto.


W momencie pojawienia się okienka Wybierz konto wybieramy Inne konto POP, IMAP.


W kolejnym okienku należy wprowadzić podstawowe informacje o koncie e-mail, następnie kliknąć Zaloguj się.

 • Adres e-mail: Twój kompletny adres e-mail. W naszym przypadku będzie to kowalski@artgrupa.com
 • Wysyłaj wiadomości przy użyciu tej nazwy: Wpisujemy imię i nazwisko właściciela konta e-mail, nazwę jednostki lub w przypadku konta ogólnego nazwę firmy (z taką nazwą będą docierały do odbiorców wiadomości od Ciebie). W naszym przypadku będzie to Jan Kowalski.
 • Hasło: Hasło do Twojego konta e-mail

Uwaga! Jeżeli przy pierwszej próbie program wyświetli komunikat Nie można znaleźć informacji dla tego konta, należy próbować do skutku. Zazwyczaj przy trzeciej próbie program przechodzi do następnego okienka konfiguracyjnego.


W następnym okienku Internetowe konto e-mail uzupełniamy wszystkie brakujące pola:

 • Nazwa użytkownika: Twój kompletny adres e-mail. W naszym przypadku będzie to kowalski@artgrupa.com
 • Nazwa konta: Twój kompletny adres e-mail. W naszym przypadku będzie to kowalski@artgrupa.com
 • Wysyłaj wiadomości przy użyciu tej nazwy: Wpisujemy imię i nazwisko właściciela konta e-mail, nazwę jednostki lub w przypadku konta ogólnego nazwę firmy (z taką nazwą będą docierały do odbiorców wiadomości od Ciebie). W naszym przypadku będzie to Jan Kowalski.
 • Serwer przychodzącej poczty e-mail: Wpisujemy mail.mojadomena.pl (gdzie mojadomena.pl to nazwa domeny, czyli to co za znakiem @ w adresie konta e-mail). W naszym przypadku będzie to mail.artgrupa.com
 • Typ konta: Wybieramy POP3 lub IMAP4.
 • Serwer wychodzącej poczty e-mail: Wpisujemy mail.mojadomena.pl (gdzie mojadomena.pl to nazwa domeny, czyli to co za znakiem @ w adresie konta e-mail). W naszym przypadku będzie to mail.artgrupa.com
 • Zaznaczamy Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania.
 • Zaznaczamy Użyj tej samej nazwy użytkownika i hasła do wysyłania poczty e-mail.
 • Odznaczamy Wymagaj protokołu SSL dla przychodzącej poczty e-mail.
 • Odznaczamy Wymagaj protokołu SSL dla wychodzącej poczty e-mail.

Klikamy Zaloguj się.

Konto zostało skonfigurowane i jest gotowe do pracy.


Połączenie szyfrowane

Opcjonalnie w zakładce Ustawienia możemy zmienić połączenia na szyfrowane.

W tym celu wybieramy ikonkę przedstawiającą koło zębate (Ustawienia). Po prawej stronie ekranu pojawi się menu, z którego wybieramy "Zarządzaj kontami", a następnie wybieramy nasze konto.

Klikamy Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej.

W nowym okienku klikamy Zaawansowane ustawienia skrzynki pocztowej.

W nowym okienku zaznaczamy Wymagaj SSL dla poczty przychodzącej i Wymagaj SSL dla poczty wychodzącej.

Klikamy Gotowe, a następnie Zapisz.